ניגונו של חג החנוכה
כשסיימתי חזרה עם התזמורת הסימפונית של פראג, משום מה "נחתה" עלי הרוח דוקא על הפיוט "מעוז צור" , ונדרשתי לשאלה מה יחודו של זה הניגון שבחלקו הגדול נכתב כניגון לע"ז?

מאת: אלי יפה

בס"דבאחד האמשים, סיימתי חזרה עם התזמורת הסימפונית של פראג, ומשום מה "נחתה" עלי הרוח דוקא על הפיוט "מעוז צור" למרות שהיה זה קודם הימים הנוראים.

מין הון להון, עלה בידי לעלות על הכתב לחן חדש לזה הפיוט, אך בבואי לביתי

החלטתי שלא אפרסם את זה הניגון בשל הקדושה המייחדת את הניגון המפורסם.

או אז, נדרשתי לשאלה מה יחודו של זה הניגון שבחלקו הגדול נכתב כניגון לע"ז.

כידוע, זה הניגון מורכב משלושה ניגונים שונים שחוברו במרוצת השנים ושירתו את הכנסייה.

אשר על כן תהיתי: "מה לכהן בבית קברות"?

עיון יותר מעמיק בניגון מבהיר קשר עמוק בין שלושה ניגונים ה"משרתים" שלושה חגים שבכולם המושג "אור" מהווה יסוד מרכזי.

הניגון הפותח את תפילת ערבית לראש השנה

ואכן, איך למדנו במידרש: ומי אורו של עולם הקדוש ברוך הוא.

ובראש השנה מכתירים אנו את הקב"ה כמלכו של עולם, ולא בכדי, מכונה ליל ראש השנה בשפת החסידות : "ליל הכתרה"

חג החנוכה הוא חג האורים הידוע לכולנו

והניגון המיוחד לחג הפסח שמקומו בפיוט "אדיר הוא, ושבמקומות רבים "מאמצים , אותו לתפילות כמו "מי כמוך" או בחלק מתפילת ההלל.

מיטיבי נגן אשר בכם ומי שבקי בתיאוריה המוזיקלית יבחין מיד בדמיון שיש בחלקים שונים בין שלוש אילו הניגונים.

בנסיון מוזיקלי שערכתי, עלה בידי ליצור קו מוזיקלי אחד המחבר בין שלוש אילו הניגונים.

רעיון האור המשותף לשלוש אילו החגים עומד בביסו של הרעיון המשתף בין שלוש אילו הניגונים.

אני תפילה ליושב במרומים שיהא אור נר החנוכה מאיר בכל ימות השנה עד שניראה בחג הפסח "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו (לקוח משורש המילה "אור") ניפלאות"

ובראש השנה יאר הדרו של הקב"ה את כל יושבי תבל שיכירו וידעו כי לה' המלוכה.

חנוכה שמח

אלי יפה


דוא"ל: ellijaffe@gmail.com

התפרסמו 0 תגובות
© 2010 לעמותת "לשמוע אל הרינה ואל התפילה"
תנאי שימוש
דף הבית     |     אלבום     |     יצירות     |     לוח אירועים     |     מאמרים     |     חנות